محصولات

نوشته شده توسط Super User در . نوشته شده در web Content

بانک طراحی نرم افزار Software Design Bank با هدف ایجاد و تولید نرم افزار های کاربردی تلاش می کند تا با توجه به نیاز های کاربران، بالاترین کیفیت را همراه با ساده ترین کاربری برای عزیزان به ارمغان آورد. این گروه با استفاده از نیروهای کاملاً متخصص و هماهنگ می کوشد تا در عین کارایی، نرم افزاری زیبایی و کاربر پسند را طراحی و تولید نماید. برخی از محصولات گروه در زیر قابل مشاهده است.

هزینه ارسال پستی به عهده خریدار می باشد و هنگام تحویل محصول درب منزل دریافت می شود.

اساسنامه کشتی

نوشته شده توسط Super User در . نوشته شده در web Content

مرامنامه صندوق دوستی

ماده 1- نام: مرامنامه صندوق دوستی که در اين مرامنامه به اختصارصندوق ناميده مي‌شود.
ماده ٢- هدف: صندوق با هدف ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه به اعضاء تشکیل شده و می‌تواند طبق مواد این مرامنامه فعالیت نماید.
ماده ٣- موضوع فعاليت:

بند 1: اعطاي وام قرض‌الحسنه به اعضاء صندوق.

ماده 4- مدت فعالیت: صندوق براي مدت نامحدود تشکيل شده است. زمان خاتمه فعالیت و نحوه تفکیک موجودی صندوق در ماده "شرایط خاتمه فعالیت صندوق" شرح داده شده است.
ماده 5- سرمايه و سهم صندوق: سرمایه اولیه صندوق 0 ریال است و هر سهم آن به مبلغ ماهیانه 000/500 ریال تعیین می‌شود. طی روند صندوق هر یک از اعضاء به تناسب تعداد سهام خریداری کرده در صندوق شریک هستند. بدیهی است در صورت افزایش هر میزان مبلغ به موجودی صندوق به دلیل سود بانکی، خرید و فروش سهام در بورس، دریافت وام کم بهره و هرگونه فعالیت اقتصادی دیگر، اعضاء به تناسب سهم خود شریک بوده و سود می‌برند.
    بند 1: دیرکرد در پرداخت مبالغ هرگونه تعهد اعم از سهم و اقساط تسهیلات توسط اعضاء مشمول     جریمه شده و برای هر روز به میزان 01/0 سهم تعیین می‌شود.
ماده 6- عضویت در صندوق: برای عضویت در صندوق کلیه موارد زیر باید رعایت شده باشد:

بند 1: عضویت فرد جدید به تایید دو سوم اعضاء حاضر صندوق برسد.
تبصره: به منظور بررسی عضویت هر فرد، موضوع در جلسه درخواستی از جانب مسوول صندوق بررسی و اعلام نظر می‌شود.
بند 2: پس از انجام بند 1 همین ماده، مرامنامه صندوق به امضاء عضو جدید رسیده و یه نسخه از آن در اختیار او قرار گیرد.
بند 3: حداقل مبلغ جهت عضویت در صندوق خرید یک سهم از صندوق است که مبلغ آن در ماده "سرمايه و سهم صندوق" مرامنامه اشاره شده است.
بند 4: به دلیل ارزش زمان در عضویت اعضاء، هر ماه 1/1 ضریب سهم خریداری شده به سهم فرد اعمال می‌شود. به این ترتیب در طول 10 ماه هر سهم به دو برابر ارزش می‌رسد و با این شرایط سریع‌تر عضو شدن و فعالیت طولانی مدت اعضاء دارای ارزش می‌گردد.

ماده 7- شرایط خاتمه فعالیت صندوق: پس از تایید دو سوم از اعضاء صندوق فعالیت صندوق خاتمه پیدا کرده و هر عضو به نسبت سهم خود از صندوق، از موجودی صندوق بهره می‌برد.
ماده 8- مرکز اصلي فعالیت صندوق: به دلیل عدم وابستگی فعالیت صندوق به موقعیت مکانی خاص، مرکز فیزیکی برای صندوق تعیین نمی‌شود. شایان ذکر است کلیه دریافت تسهیلات و پرداخت سهام به یک حساب متمرکز می باشد که شرایط آن در ماده "حساب صندوق" ذکر شده است.
ماده 9- حساب صندوق: کلیه واریزها و برداشت ها از صندوق از حساب شماره ............................................................ بانک ............................................................ به نام خانم/آقا ............................................................ صورت گرفته و فقط مسوول صندوق حق برداشت از حساب را دارد.
ماده 10- ارکان صندوق: صندوق از یک مسوول صندوق و اعضاء صندوق تشکیل شده است که مسوول صندوق در دوره‌های 3 ماهه و با رای دو سوم اعضاء انتخاب می‌شود. به دلیل پیگیری های مسوول صندوق، به ازای هر دوره فعالیت به میزان 2/0 سهم به او تعلق می‌گیرد.

بند 1: مسوول صندوق مکلف است هر ماه گزارش میزان ورود و خروج مبالغ از صندوق را به تمامی اعضاء گزارش دهد. این گزارش به دلیل عدم وابستگی مکانی اعضاء برای آنها ایمیل می‌شود.
بند 2: در صورت عدم عمل به تعهدات توسط هر عضو، مسوول صندوق مکلف است در پایان دوره فرد را برای تعیین تکلیف جهت ادامه و یا اخراج از صندوق به اعضاء معرفی نماید. شرایط اخراج هر فرد در ماده "اخراج عضو از صندوق" آورده شده است.
بند 3: نحوه فعالیت های اقتصادی

ماده 11- خروج اعضاء از صندوق: شرایط و ضوابط خروج هر یک از اعضاء:

بند 1: پرداخت 2 ماه مبالغ سهام خود به دلیل برنامه‌ریزی اعضاء و مسوول صندوق بر روی موجودی صندوق.
بند 2: مسوول صندوق موظف است به تناسب سهم فرد از موجودی کل صندوق، در پایان دو ماه مبلغ ریالی آن را پرداخت نماید.
بند 3: در صورت داشتن تعهد پرداخت تسهیلات صندوق، فرد باید تا پایان دو ماه کلیه تعهدات خود را پرداخت نماید و یا تا پایان پرداخت تعهدات خود به صندوق در عضویت صندوق باقی بماند و مبالغ ماهیانه سهام خود را نیز پرداخت نماید.

ماده 12- جلسات صندوق:
ماده 13- اخراج عضو از صندوق:
ماده 14- شرایط احراز دریافت تسهیلات:

بند 1: برای استفاده از تسهیلات
بند 2: در صورت توافق دو سوم اعضاء یک فرد می تواند حتی در صورت نداشتن شرایط دریافت تسهیلات از تسهیلات صندوق استفاده نماید.
بند 3: در صورت استفاده از تسهیلات

اين مرامنامه در ......... ماده و ١١ تبصره تدوين گرديده و در تاريخ ....../......./....... به تایید اعضاء صندوق رسيده است.

پلن هاستینگ شماره 1

محصول
قیمت 80000 تومان

پلن هاستینگ شماره 2

محصول
قیمت 110000 تومان

پلن هاستینگ شماره 3

محصول
قیمت 130000 تومان